زانو-45-درجه-بدون-سایه

زانو-45 درجه بدون سایه

زانو 45 درجه تک لایه یکی از انواع اتصالات تک لایه در لوله کشی است که به دلیل خمیدگی و شباهت به زانوی انسان، نام زانو به خود گرفته است.