لوله فاضلابی UPVC سفید

لوله UPVC از نخستین لوله‌های پلیمری است که در صنعت ساختمان‌سازی مورد استفاده قرار گرفتند و ویژگی‌های منحصربه فردی دارند. لوله‌های UPVC دوام خوبی دارند، زنگ نمی‌زنند و پوسیده نمی‌شوند، و به همین دلیل توانستند به‌زودی جای لوله‌های فلزی را در صنعت، کشاورزی و مصرف‌های خانگی بگیرند.

سایز لولهضخامت لولهوزنسفتی حلقویمورد مصرفقیمت شاخه 6 متری(تومان)خرید

50 mm

3mm

4.1 kg

-

روی کار B

264050

63 mm

3mm

5.4 kg

-

روی کار B

347210

75 mm

3mm

6.2 KG

SN4

روی کار B

409260

90 mm

3mm

7/600 kg

SN4

روی کار B

501740

110 mm

3/2 mm

10/000 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

649900

160 mm

3/2 mm

14/500 kg

SN4

روی کار B

957090

125 mm

3/2 mm

14/500 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

739230

160 mm

4 mm

18/000 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

1188040

200 mm

4 mm

24/000 kg

-

روی کار B

1591660

200 mm

4/9 mm

30/000 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

1924910

250 mm

4/9 mm

35/000kg

-

روی کار B

2246740

250 mm

6/2 mm

46/000 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

2945640

315 mm

6/2 mm

57/000 kg

-

روی کار B

3658610

315 mm

7/7 mm

90/000 kg

SN4

زیر یا روی کار BD

4509410