درپوش-دوطرفه

درپوش دوطرفه

درپوش دوطرفه جهت مسدود کردن سیستم فاضلاب یا هواکش به صورت موقت یا دائم با قابلیت نصب دوطرفه به صورت کوبله یا بدون کوبله لوله و اتصالات مورد استفاده قرار میگیرد.