استاندارد

پروانه کاربرد علامت استاندارد اجباری 2-13361

برمبنای مصوبات هفتادوهفتمین اجلاس شورای عالی استاندارد مورخ 1363/4/30 لوله های پی وی سی برای اتصال انتقال آب آشامیدنی مشمول مقررات استاندارداجباری می باشد. استانداردملی ایران به شماره2-13361تحت عنوان پلاستیک‌ها- سیستم‌های لوله‌گذاری برای کاربردهای آب‌رسانی و فاضلاب و زهکشی تحت فشار مدفون در خاک و بالای سطح زمین– پلی‌وینیل کلرید سخت (PVC-U)- قسمت 2: لوله‌هادریکصدودهمین اجلاسیه کمیته ملی آب وآبفا مورد اصلاح اول قرارگرفته است که مراتب جهت اطلاع عموم و توجه به الزامات قانونی آگهی می گردد.
الزامات قانونی:
لذاکلیه تولید کنندگان،واردکنندگان وصادرکنندگان این فرآورده سه ماه پس ازتاریخ انتشارآگهی در روزنامه رسمی مهلت خواهند داشت تانسبت به رعایت استاندارد مذکوراقدام لازم را به عمل آورند.
واردات فرآورده های مشمول مقررات استاندارد اجباری پس ازانقضای مهلت مقرربرحسب ضرورت و اولویت باید منطبق بااستانداردملی ویااستانداردهاوضوابط فنی معتبرومورد قبول سازمان باشد.
صادرات فرآورده های مشمول اجرای استاندارد اجباری منوط به صدورگواهی انطباق براساس استاندارد تعیین شده توسط کشورهدف یااستانداردهای بین المللی موردقبول طرفین ویامشخصات فنی اظهارشده توسط مراجع قانونی و یا ذیصلاح کشورهدف ویاصدورگواهی انطباق توسط سازمان ملی استاندارد ایران خواهدبود.

لینک دانلود متن کامل استاندارد

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *